CORPORATE TRAINING

หลักสูตรเพื่อสร้างองค์กรที่เติบโตอย่างแข็งแรงและยั่งยืน
โดย ครูเงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ

Mission


เป้าหมายของครูเงาะ คือการส่งมอบกระบวนการทางความคิด ผ่านเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ ในด้านการสื่อสารและความคิด เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในทุกหน่วยสังคมของผู้เรียน เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืนต่อพี่น้องชาวไทยและเอเชีย

Private
Coaching


พัฒนาทักษะมนุษย์เฉพาะบุคคล ในด้าน :

 • การสื่อสารเพื่อความสัมพันธ์ ทั้งในครอบครัว และที่ทำงาน
 • การสื่อสารสำหรับผู้นำ เช่น การขึ้นพูดในที่สาธารณะ การเล่าเรื่อง การโน้มน้าวใจ เจรจาต่อรอง รวมถึงการรับมือในสภาวะวิกฤต
 • พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความเป็นผู้นำ
 • การพัฒนาความคิด ปลดล็อกความคิดที่ทำให้เราไม่เติบโต
 • การตั้งเป้าหมายในชีวิต

PRIVATE COACHING

คลาสตัวต่อตัว เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

 • Growth Mindset Coaching : ปรับความคิด ค้นพบความเชื่อ, สิ่งขวางทาง หรือพฤติกรรมที่ดึงเราไม่ให้ประสบความสำเร็จ
 • Personal Life Coaching : แก้ปัญหาและพัฒนาในมิติชีวิตส่วนตัว
 • Relationship Coaching : แก้ปัญหาและพัฒนาในมิติครอบครัวและความสัมพันธ์
 • Career Coaching : แก้ปัญหาและพัฒนาในเรื่องการทำงาน
 • Communication Coaching : ปรับการสื่อสาร ทำให้สามารถเข้าใจถึงปัญหาที่มาว่า ทำไมสื่อสารแล้วคนอื่นไม่เข้าใจ หรือสื่อสารแล้วทำให้เกิดความเข้าใจผิด
 • Goal Setting Coaching : เทคนิคพิชิตเป้าหมาย และวิธีการตั้งเป้าหมายอย่างถูกต้อง รวมถึงวิธีการรักษา Momentum เพื่อทำให้เป้าหมายนั้นสำเร็จ
 • Passion Awakening Coaching : ค้นหาศักยภาพพิเศษที่ซ่อนในตัวเรา ปลุกไฟในการทำงานและสร้าง Passion ให้กับชีวิต โดยการใช้ The Passion Test ลิขสิทธิ์จากสหรัฐอเมริกา

LONG-TERM PRIVATE PROGRAM

พัฒนามิติชีวิตระยะยาว เพื่อรักษาโมเมนตัม (6 ครั้ง / 12 ครั้ง)

 • Growth Mindset Coaching : ปรับความคิด ค้นพบความเชื่อ, สิ่งขวางทาง หรือพฤติกรรมที่ดึงเราไม่ให้ประสบความสำเร็จ
 • Personal Life Coaching : แก้ปัญหาและพัฒนาในมิติชีวิตส่วนตัว
 • Relationship Coaching : แก้ปัญหาและพัฒนาในมิติครอบครัวและความสัมพันธ์
 • Career Coaching : แก้ปัญหาและพัฒนาในเรื่องการทำงาน
 • Communication Coaching : ปรับการสื่อสาร ทำให้สามารถเข้าใจถึงปัญหาที่มาว่า ทำไมสื่อสารแล้วคนอื่นไม่เข้าใจ หรือสื่อสารแล้วทำให้เกิดความเข้าใจผิด
 • Goal Setting Coaching : เทคนิคพิชิตเป้าหมาย และวิธีการตั้งเป้าหมายอย่างถูกต้อง รวมถึงวิธีการรักษา Momentum เพื่อทำให้เป้าหมายนั้นสำเร็จ
 • Passion Awakening Coaching : ค้นหาศักยภาพพิเศษที่ซ่อนในตัวเรา ปลุกไฟในการทำงานและสร้าง Passion ให้กับชีวิต โดยการใช้ The Passion Test ลิขสิทธิ์จากสหรัฐอเมริกา

SELF BRANDING PRIVATE SESSION

คลาสตัวต่อตัว เพื่อสร้าง Self-Branding เพื่อออกสื่อสำหรับผู้นำ รวมถึงปรับภาพลักษณ์และพัฒนาบุคลิกภาพ สามารถสร้างเสน่ห์จากภายในสู่ภายนอก รวมถึงเทคนิคจิตวิทยาทักษะการสื่อสาร เพื่อสามารถสื่อสารต่อหน้าสาธารณะ ทั้งกลุ่มขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ได้

 • Look Coach : เทคนิคการปรับภาพบุคลิกภายนอก
 • Personality Coach : เทคนิคปรับบุคลิกภาพที่ดีจากภายใน
 • Speech Coach : เทคนิคจิตวิทยาทักษะการสื่อสาร / การพูดในที่สาธารณะ
  • เทคนิคการวางโครงเรื่องที่ทำให้คนติดตาม สามารถสร้างความน่าเชื่อ รวมถึงทำให้เรื่องราวทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ในความคิดความรู้สึกของผู้ฟัง เพื่อทำให้เกิดอารมณ์ร่วมตั้งแต่ต้นจนจบ
  • เทคนิคการให้สัมภาษณ์สื่อ
  • การมีไหวพริบในการตอบคำถาม และสามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้
  • เทคนิคการสื่อสารในสภาวะวิกฤต
  • เทคนิคการสื่อสารภายใต้ความขัดแย้ง
  • เทคนิคการสื่อสารเมื่อต้องการโน้มน้าวใจ

SPEECH COACH PRIVATE SESSION

คลาสตัวต่อตัว ในการพัฒนาทักษะการพูดต่อหน้าสาธารณะ เพื่อบรรลุเป้าหมายองค์กรและธุรกิจของตัวเอง ในทุกสถานการณ์

 • Public Speaking : เทคนิคการพูดต่อหน้าสาธารณะอย่างมืออาชีพ
 • Storytelling : เทคนิคการเล่าเรื่องอย่างไรให้เข้าถึงใจผู้ฟัง
 • Crisis Speech : เทคนิคการสื่อสารเมื่อเกิดสภาวะวิกฤต
 • Negotiation : เทคนิคการเจรจาต่อรอง
 • Persuasion : เทคนิคการโน้มน้าวใจ

ACTING COACH

คลาสตัวต่อตัวเพื่อการวิเคราะห์ตัวละครเชิงลึก, การตีความบท และเทคนิคการเข้าคาแรคเตอร์ทั้งท่าทาง, น้ำเสียง และอินเนอร์ของตัวละคร รวมถึงการสร้างเสน่ห์ให้นักแสดง เพื่อให้มีความมั่นใจ และสามารถสร้างเสน่ห์ต่อผู้คนได้

คลาสตัวต่อตัวเพื่อการวิเคราะห์ตัวละครเชิงลึก, การตีความบท และเทคนิคการเข้าคาแรคเตอร์ทั้งท่าทาง, น้ำเสียง และอินเนอร์ของตัวละคร รวมถึงการสร้างเสน่ห์ให้นักแสดง เพื่อให้มีความมั่นใจ และสามารถสร้างเสน่ห์ต่อผู้คนได้

หลักสูตร ที่ได้รับความไว้วางใจ
จากองค์กรชั้นนำ กว่า 500 หน่วยงาน ทั่วประเทศ

SIGNATURE TRAINING
จากประสบการณ์การสอน 20 ปีของครูเงาะ
ที่จะสร้างทีมคุณให้แข็งแกร่งในด้าน

MINDSET & COMMUNICATION

และ ทุกทักษะที่จำเป็นในการขับเคลื่อน องค์กรของคุณ
ทั้งในรูปแบบคลาสสด และมีตติ้งออนไลน์

Most Booked Classes

Growth Mindset

กี่ครั้งที่เราส่งพนักงานไปเรียนพัฒนาทักษะต่าง ๆ แต่กลับมาเป็นเหมือนเดิม เพราะสิ่งที่เขาไม่ได้รับการเปลี่ยน คือกระดุมเม็ดแรก และนั่นก็คือ Mindset

ดูเพิ่มเติม

 • เทคนิคการสร้าง Mindset ที่ทำให้ชีวิตของเราเติบโตขึ้น
 • ปลดล็อกความเชื่อหรือก้าวข้ามอดีตบางอย่างที่ฉุดรั้ง ที่ทำให้เราไม่เติบโต
 • เทคนิคการเพิ่ม Self-esteem สร้างความเคารพนับถือ, เห็นคุณค่า และเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเอง
 • เทคนิคการตั้งเป้าหมายที่เป็นเราอย่างแท้จริง

Emotional Intelligence & Communication Skills

ทำไมผู้นำระดับโลกอย่าง บิล เกตส์ หรือ วอร์เรน บัฟเฟตต์ จึงยกให้ทักษะที่สำคัญที่สุดของผู้นำคือ ทักษะด้านการสื่อสาร

ดูเพิ่มเติม

 • เทคนิคการควบคุมอารมณ์ตัวเองและควบคุมอารมณ์ของผู้อื่น
 • เทคนิคการสื่อสารให้ตรงประเด็น
 • เทคนิคการสื่อสารเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายได้
 • เทคนิควิธีพูดเพื่อเปิดใจให้ผู้คนอยากรับฟังเรา
 • เข้าใจคนแต่ละ Generation เพื่อเข้าใจความแตกต่าง
 • เทคนิคการอ่านความต้องการของผู้ฟังและการฟังคู่สนทนาแบบลึกซึ้ง
 • เทคนิคการให้ Comment และ Feedback ที่มีประสิทธิภาพ
 • เทคนิคการแก้ปัญหาทุกความขัดแย้งในการสื่อสาร
 • เทคนิคการโน้มน้าวใจ เพื่อให้การสื่อสาร เป็นไปตามที่เราตั้งเป้าหมายไว้ได้สำเร็จ

Impressive Storytelling

ผู้นำที่โลกจดจำจะมีทักษะพิเศษ นั่นคือ การเป็นนักเล่าเรื่อง เพราะสินค้าชิ้นเดียวกันจะมีราคาขึ้นมาได้ เมื่อสินค้านั้นมีเรื่องเล่า

ดูเพิ่มเติม

 • เทคนิคการเล่าเรื่อง เพื่อทั้งการขาย, การโน้มน้าวใจและการสร้างแรงบันดาลใจ
 • เทคนิคการวางโครงเรื่องที่ทำให้คนติดตามตั้งแต่ต้นจนจบ
 • เทคนิคเพิ่มเสน่ห์ในการพูดเล่าเรื่อง
 • เทคนิคการพูดเปิดที่ทำให้ฮุคคนฟังได้ตั้งแต่ประโยคแรก
 • เทคนิคการพูดปิดที่ทำให้เกิดการจดจำ
 • การฝึกปฏิบัติจริงรายบุคคล รวมถึงได้รับ Feedback จากครูผู้สอนตัวต่อตัว

Soft Skills Training

Passion Awakening

กี่ครั้ง…คนที่ทำงานของคุณหมดไฟ คนดี ๆ ที่เคยมีไฟ กลับไม่มีเป้าหมายในชีวิต

ดูเพิ่มเติม

 • เทคนิคปลุกไฟในการทำงานและสร้าง Passion ให้กับชีวิต
 • เทคนิคปลดล็อกศักยภาพของตัวเอง เพื่อค้นพบความสามารถที่ซ่อนอยู่
 • ค้นพบเป้าหมาย, คุณค่าและความหมายของชีวิต

Presentation & Public Speaking

เมื่อวันที่เราต้องการเติบโต สิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราเติบโตช้าคือ ขาดทักษะในการนำเสนอ

ดูเพิ่มเติม

 • เทคนิคการสื่อสารโน้มน้าวใจ สร้างแรงบันดาลใจและนำเสนองานต่อหน้าสาธารณะ
 • เทคนิควิเคราะห์ผู้ฟังแต่ละประเภท
 • เทคนิคการพูดให้มี Dynamic และมีพลัง
 • เทคนิคการเปิดเรื่องให้น่าติดตาม และการปิดเรื่องให้ประทับใจ
 • เทคนิค Sharpselling การนำเสนอที่คม, สั้นและมีประสิทธิภาพ
 • เทคนิคการโน้มน้าวใจขั้นสูง 5 ขั้นตอน
 • การนำเสนอแบบ Why Method และ What Method
 • การฝึกปฏิบัติจริงรายบุคคล รวมถึงได้รับ Feedback จากครูผู้สอนตัวต่อตัว

Personality

ผู้คนจะประเมินเราจากบุคลิกภาพจากวูบแรกถึง 93% ในวันที่องค์กรของเรา ต้องการสร้างความน่าเชื่อถือ การปรับบุคลิกภาพทีมจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ

ดูเพิ่มเติม

 • ฝึกการหาตัวตนในแบบของเรา ที่เป็นตัวของตัวเอง มีเสน่ห์และน่าเชื่อถือ
 • การเลือกเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับบุคลิกของเรา
 • เทคนิคการใช้กายภาพที่ทรงพลัง
 • เทคนิคการใช้น้ำเสียงที่ตรงกับสิ่งที่ต้องการสื่อสาร เช่น เพื่อต้องการสร้างความสนุกสนานหรือสร้างความน่าเชื่อถือ
 • เทคนิคการใช้สายตา (Eye Contact) เพื่อส่งพลังให้กับผู้ฟัง
 • เทคนิคการใช้ไมค์, การใช้เวที เพื่อสามารถสื่อสารต่อหน้าสาธารณะอย่างมั่นใจ
 • เทคนิคการยืน, การเดิน, การนั่ง เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพที่สง่างาม, น่าประทับใจและเป็นธรรมชาติ

Heart Sell : แค่คุณเข้าถึงใจ ยังไงก็ขายดี

กี่ครั้ง…ที่ทีมขายของเรากลัวการขาย กี่ครั้งที่ทีมขายของเราขายสินค้าแล้วทำให้ลูกค้า อึดอัด

ดูเพิ่มเติม

 • เทคนิคปรับ Mindset เพิ่มความมั่นใจในการขาย
 • เทคนิคทางจิตวิทยาเพื่อการอ่านใจลูกค้า สำหรับการนำเสนอขายสินค้าให้มีประสิทธิภาพ
 • เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาของลูกค้า เพื่อเข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริง
 • เทคนิคการหาจุดแข็งของสินค้า
 • เทคนิคการนำเสนอให้เกิดพลัง เพื่อทำให้แบรนด์หรือสินค้าแตกต่างจากคู่แข่งอย่างมีคุณค่า
 • เทคนิคการปิดการขายอย่างมีประสิทธิภาพ

The Power of One

ในวันที่มี Generation Gap และการ Work From Home ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ ความไม่เป็นหนึ่งเดียวในองค์กร และองค์กรจะไม่สามารถขับเคลื่อนได้ ถ้าทุกคนไม่ร่วมมือและไปในทิศทางเดียวกัน ฉะนั้น พลังแห่งความเป็นหนึ่งเดียวจึงเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้า

ดูเพิ่มเติม

 • สร้างทัศนคติให้ทุกคนในทีมให้มี Mindset ในการทำงานร่วมกันเป็นทีม
 • หลักจิตวิทยาในการสื่อสารกับคนประเภทต่าง ๆ เพื่อทำให้การสื่อสารเกิดความเข้าใจระหว่างกันให้มากที่สุด
 • หลักการโน้มน้าวใจและสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีม
 • เรียนรู้การ Fully connected เพื่อเพิ่มความผูกพันกับทีม

Warrior Mindset

ในวันที่องค์กรต้องเผชิญกับสภาวะวิกฤต สิ่งที่องค์กรต้องการมากที่สุดคือ ผู้นำที่สามารถพูดสื่อสารและโน้มน้าวใจให้ทุกคนในองค์กรก้าวข้ามวิกฤตได้ การสื่อสารของผู้นำในสภาวะวิกฤต จึงเป็นสิ่งจำเป็น ที่จะต้องเรียนรู้

ดูเพิ่มเติม

 • สร้าง Mindset นักรบ ให้ระดับผู้บริหารหรือผู้นำ ในการวิเคราะห์ปัญหาและสื่อสารในสภาวะวิกฤตได้อย่างเฉียบคม
 • เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา, มองปัญหาตามความเป็นจริง, สามารถวางแผนและหาทางออกในการแก้ปัญหาได้
 • เทคนิคการโน้มน้าวใจและสร้างแรงบันดาลใจสู่ทีม
 • เทคนิคการสื่อสารเมื่อเกิดวิกฤต
 • เทคนิคการเสริมบุคลิกภาพของผู้นำที่น่าเชื่อถือและเป็นมิตร

All classes can be customized.

ทุกหลักสูตรสามารถปรับเนื้อหาการเรียนได้ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

WHAT OUR CLIENTS SAY
ผลตอบรับจากผู้เรียน

ขอบคุณค่ะครู ตอนนี้รักตัวเองเพิ่มขึ้น แล้วจะเอาความรักของตัวเองไปรักคนอื่นต่อนะคะ

ผู้เรียนคลาส Empower Yourself Empower Your Team

ชอบครูเงาะมากค่ะ ฟังแล้วสนุก ได้ความรู้ ทั้งเรื่อง mindset และการพูดโน้มน้าวใจ ขอบคุณมากนะคะ

ผู้เรียนคลาส Communication Skill พูดให้ปัง ฟังให้โดน

ได้เรียนรู้วิธีการพูดคุยสื่อสารโน้มน้าวใจที่เข้าถึงใจคนมากกว่าการหาสิ่งหักล้าง โดยวิธีเหล่านี้จะทำให้ ลดความขัดแย้งต่อบุคคลที่เราพูดคุยด้วยค่ะ

ผู้เรียนคลาส Communication

ปลดล็อกกรอบความคิดเดิม ๆ ในการสื่อสาร หลักการใหม่ ๆ ในการทำความเข้าใจทั้งตนเอง และเพื่อผู้อื่น นำไปสู่การพัฒนาตัวเองให้สามารถสื่อสารได้อย่าง เกิดประโยชน์ ลดการขัดแย้งและได้ใจผู้อื่นได้

ผู้เรียนคลาส Communication

ขอบคุณครูเงาะมากค่ะ เรียนสนุกมาก ได้รู้โครงสร้างการเล่าเรื่อง ให้ หาความต้องการของลูกค้าในการขาย ครูให้พลังเต็มเปี่ยม น่ารักมากค่ะ และเนื้อหาดีมาก ๆ ค่ะ

ผู้เรียนคลาส Impressive Storytelling

ได้เรียนรู้ในการมี mindset ที่ดี ทำให้เรา มีแรงใจ มีพลัง ในการใช้ชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นค่ะ ประทับใจมาก ๆ เลยค่ะที่ได้ฟังครูเงาะบรรยายในวันนี้ฟังสนุกมาก ได้พลังบวกเยอะมาก ขอบคุณมาก ๆ นะคะ

ผู้เรียนคลาส Passion Awakening

ได้เข้าใจว่าควรพิจารณาก่อนพูด เข้าใจทักษะและความมั่งคั่งล้วนเริ่มต้นจาก Mindset ให้เราคิดแบบ Growth mindset ให้ฝึกคิด positive หาข้อดีในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ได้เข้าใจการให้ค่าคนในแต่ละ gen ได้เข้าใจลักษณะนิสัยของคนแต่ละ type และวิธีการรับมือกับคนแต่ละอย่าง รวมถึงไม่ทำให้คนอื่นมาเป็นเหมือนเรา แต่ให้เข้าใจความเป็นแบบนั้นของแต่ละคน

ผู้เรียนคลาส Communication

จะทำ Visualize เป้าหมายของตัวเอง อย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง จะทำเหมือนที่ทำตอนท้ายของ session ค่ะ และฝึกจิต ฝึกสมาธิด้วยค่ะ

ผู้เรียนคลาส Goal Setting

ขอบคุณครูเงาะมาก ๆ ค่ะ วันนี้ได้ ปรับ mindset ตั้งเป้าหมาย มีโฟกัสในชีวิตด้วยค่ะ ในครั้งแรกกับการเรียนกับครูเงาะเลย ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ

ผู้เรียนคลาส Goal Setting

ได้เรียนรู้การปรับตัวในสถานการณ์โควิด ของศิลปินในปัจจุบันนี้ รู้การสร้างเสน่ห์ทางกายภาพ การสร้างคอนเทนต์ ความมีตัวตน และมีอัตลักษณ์ของตัวเอง

ผู้เรียนคลาส มัดใจผู้ชมบนโลกออนไลน์

ขอบคุณครูเงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ ที่สละเวลามาให้ความรู้และประโยชน์เกี่ยวกับเทคนิคในการพูด ซึ่งเป็น skill ที่ สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง เพื่อการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในเรื่องของการพูดได้

ผู้เรียนคลาส Communication

ได้รู้จักตนเอง รู้จักวิธีการเรียนรู้คนรอบข้าง รู้การปรับตัวให้อยู่กับคนในทีม คนในที่ทำงานได้

ผู้เรียนคลาส The Power of One

ครูเงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ


มากกว่า 20 ปี ในการเป็นนักพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้าน Soft Skills ทั้งเรื่องบุคลิกภาพ, การสื่อสาร, Mindset รวมทั้งการเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ, แอ็คติ้งโค้ช, และวิทยากร


ครูเงาะ เริ่มจากการเป็นแอ็คติ้งโค้ชแถวหน้าของเมืองไทย ศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ครูเงาะเดินทางสะสมความรู้จากหลายมุมโลก ได้ประกาศนียบัตรด้านจิตวิทยาและการพัฒนาศักยภาพจากโค้ชและสถาบันระดับโลก และเรียนรู้ตลอดเวลาเพื่อนำมาพัฒนาหลักสูตรให้ดีที่สุดสำหรับผู้เรียน

ประวัติการศึกษา :

 • ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Hypnotherapy จาก National Guild of Hypnotist
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักจิตใต้สํานึก NLP รับอนุญาต Licensed Master Practitioner of Neuro-linguistic Programming
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Effective Organizational Communication จาก Harvard University
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Emotional Intelligence in Leadership จาก Harvard University
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Communication and Corporate Training จาก NIDA, Australia
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการเเสดง Meisner Teacher, Meisner Technique จาก True Acting Institute, FL

ประวัติการศึกษา :

 • ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้านความคิดและ Mindset :

 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Hypnotherapy จาก National Guild of Hypnotist
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักจิตใต้สํานึก NLP รับอนุญาต Licensed Master Practitioner of Neuro-linguistic Programming
 • Facilitator ของ The Work of Byron Katie
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Master Trainer of The Passion Test โดย Janet Bray Attwood
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Master Certified Life Coach โดย Thailand Coaching Academy
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Group Coaching and Facilitator
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร PRH - Who Am I Program
 • เข้าร่วมคลาส Unleash the Power Within และ Date with Destiny โดย Tony Robbins

ด้านการสื่อสาร :

 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Effective Organizational Communication จาก Harvard University
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Emotional Intelligence in Leadership จาก Harvard University
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Communication and Corporate Training จาก NIDA, Australia

ด้านการแสดง :

 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการเเสดง Meisner Teacher, Meisner Technique จาก True Acting Institute, FL
 • ฝึกอบรมการแสดง 3 เดือน ที่ Lee Strasberg Theatre and Film Institute, NY
 • ฝึกอบรมการแสดง Advanced Acting Technique จาก Stella Adler Conservatory, NY
 • ฝึกอบรมการแสดง 3 เดือน ที่ HB Studio, NY
 • HB Teacher Lab ที่ HB Studio, NY
 • คลาสการแสดง ที่ Susan Batson Studio, NY
 • โปรเจกต์ฝึกอบรมการเเสดง ของ Michael Chekhov, NY
 • ฝึกอบรมการแสดง Physical Theatre 3 เดือน โดยผู้สอนจาก NYU
 • เป็นครูผู้ช่วยที่โรงเรียนการเเสดง Lee Strasberg for Kids New York เเละ Children’s Acting Academy New York

“เราเกิดมาเพื่อที่จะทำวันนี้ ให้ดีกว่าเมื่อวาน”

ครูเงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ

“เราเกิดมาเพื่อที่จะทำวันนี้ ให้ดีกว่าเมื่อวาน”

ครูเงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ

ติดต่อผู้จัดการครูเงาะ
086-391-6542
คุณพิมพ์วิสาข์ (คุณดาว)

SHINING LIKE STARS Co., Ltd. บริษัท ไชน์นิ่ง ไลค์ สตาร์ จำกัด

577 ถ.ประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310